Luật đất đai

Chủ sử dụng đất thuê của nhà nước (thuê đất trả tiền hàng năm hoặc 1 lần) có thể lập dự án đầu tư...

Pháp luật hiện hành cho phép Chủ sử dụng đất thuê của nhà nước (thuê đất trả tiền hàng năm hoặc 1 lần) có thể lập dự án đầu tư nếu phù hợp với quy hoạch, kế hoạch được duyệt. Tuy nhiên, tại phiên thảo luận bàn tròn trong khuôn khổ Diễn đàn KTXH Việt...

Thái Nguyên thu hồi dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc do Flamingo Holding Group...

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Quyết định thu hồi, chấm dứt hiệu lực Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 3/12/2020 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái...

Điều kiện, trình tự thủ tục thu hồi đất

Điều kiện, trình tự thủ tục thu hồi đất

Ý nghĩa các loại đất trong quy hoạch bạn có biết?

Trên các bản đồ quy hoạch hiện nay bao giờ cũng có phần ghi chú thể hiện các màu sắc, các ký hiệu, biểu tượng, tương ứng với loại đất gì. Ở đó các bạn sẽ thấy tên các loại đất trong quy hoạch như: Đất hỗn hợp, đất ở đô thị, đất ở mới, đất ở làng...