Dịch vụ

Tư vấn xử lý vướng mắc pháp lý dự án

Bạn là chủ đầu tư dự án bất động sản, bạn đang sở hữu dự án bị vướng pháp lý. Chúng tôi, với kinh nghiệm chuyên sâu cùng quan hệ sâu rộng với các Cơ quan Nhà nước từ TW đến địa phương, sẽ đồng hành cùng bạn.

Tư vấn pháp lý khi mua, bán dự án (M&A)

Bạn là nhà đầu tư bất động sản, bạn đang có kế hoạch mua, bán dự án (M&A dự án). Pháp lý dự án đóng vai trò rất quan trọng, quyết định thành bại dự án đầu tư. Để đảm bảo thành công của dự án, hãy liên lạc với chúng tôi.

Tư vấn trình tự, thủ tục đầu tư dự án

Bạn là nhà đầu tư, bạn đang có kế hoạch triển khai dự án bất động sản ở các địa phương. Chúng tôi, với chuyên môn sâu cùng quan hệ tốt với các cấp chính quyền từ TW đến địa phương, mong muốn được đồng hành cùng bạn.

Hoạt động xúc tiến đầu tư

Với lợi thế quan hệ tốt với các Bộ/Ban/Ngành trung ương và các địa phương; chúng tôi cung cấp dịch vụ xúc tiến đầu tư (đặc biệt là đầu tư nước ngoài vào Việt Nam) bao gồm kết nối, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các địa phương; hỗ trợ triển khai thủ tục...