Tin tức

Trình tự thực hiện dự án đầu tư

Tóm tắt trình tự thực hiện 01 dự án đầu tư

Ý nghĩa các loại đất trong quy hoạch bạn có biết?

Trên các bản đồ quy hoạch hiện nay bao giờ cũng có phần ghi chú thể hiện các màu sắc, các ký hiệu, biểu tượng, tương ứng với loại đất gì. Ở đó các bạn sẽ thấy tên các loại đất trong quy hoạch như: Đất hỗn hợp, đất ở đô thị, đất ở mới, đất ở làng...